Een DIGITAAL INSTRUMENT voor
observatie, evaluatie, advies en begeleiding;
het kind, de school en de ouders.

Doel?
Elk kind zo goed mogelijk begeleiden naar schoolrijpheid.
De leerkrachten ondersteunen, planlast verminderen en administratie automatiseren.
De ouders ondersteunen en adviseren.

Op het einde van het schooljaar weten of een kind klaar is om in het
1ste leerjaar te starten, goede slaagkansen heeft en gemotiveerde
adviezen in gesprekken met ouders kunnen toelichten.